sauna w ogrodzie - formalnosci

Coraz więcej osób decyduje się na budowę sauny ogrodowej. Przed realizacją takiego projektu, trzeba dowiedzieć się, gdzie można postawić saunę ogrodową, jakimi zasadami się kierować oraz jakie wymagania należy spełnić. Sprawdź, czy przy tego typu konstrukcji potrzebujesz specjalnego pozwolenia na budowę.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Przy saunie ogrodowej w większości przypadków nie będziesz potrzebować pozwolenia na budowę. Wymóg ten pojawia się dopiero przy architekturze ogrodowej przekraczającej 35 m2. Z doświadczenia wiemy, że większość saun ogrodowych nie przekracza takiej powierzchni. Jeżeli jednak planujesz większą konstrukcję, wystarczające będzie zgłoszenie do starostwa lub urzędu miasta, który będzie odpowiedni dla danej lokalizacji. Saunę należy zgłosić jako budynek rekreacji indywidualnej. Sporadycznie może się zdarzyć, że dany typ działki na to nie pozwala. Wówczas saunę ogrodową zgłasza się jako budynek gospodarczy.

Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do sprawdzenia, czy budowa będzie zgodna z przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru czy też z decyzją o warunkach zabudowy. Tego typu informacje pozyskuje się bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta. Standardowo jednak nie ma przeciwwskazań do tego, aby postawić w ogrodzie saunę. Zgodnie z przepisami konstrukcja może zostać postawiona minimum 4 metry od granicy działki sąsiada. Ponadto przy składaniu zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej, w starostwie lub urzędzie miasta należy złożyć dedykowany projekt, włącznie z rzutem sauny, umiejscowieniem na działce oraz elewacją.

Gdzie zbudować saunę?

Sauna ogrodowa powinna zostać zbudowana w odpowiedniej odległości nie tylko od działki sąsiada, ale również od budynków. W ten sposób zmniejsza się ryzyko ewentualnych usterek. Ponadto zadbaj o to, aby dane miejsce posiadało swobodny dostęp do energii elektrycznej, która będzie wystarczająca dla danego typu konstrukcji (prąd jednofazowy lub trójfazowy). Dodatkowo przygotuj odpowiednie podłączenie wody. Optymalnym wyborem będzie miejsce mało wyeksponowane, dzięki czemu na co dzień użytkownicy będą mogli cieszyć się większą prywatnością.

AleSauna